Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Home » Nieuws

Nieuws

4 juli 2024

Nieuwe factsheet over Elsbes (Torminalis glaberrima) beschikbaar

Elsbes (Torminalis glaberrima) is droogtetolerant, groeit langzaam, geschikt voor gemengde loofbossen, en vereist bescherming tegen wild. De Gereedschapskist Klimaatslim Bos en Natuurbeheer hebben een factsheet gereed over de Elsbes,

27 juni 2024

Veldbezoek invasieve rivierkreeften

Tijdens een veldbezoek in de Krimpenerwaard op vrijdag 21 juni kwam een bonte reeks met slachtoffers van de invasieve uitheemse rivierkreeft aan bod. Bedreigde vogelsoorten, zeldzame libellen, boeren en zelfs muskusrattenbestrijders: allemaal hebben ze direct...

24 juni 2024

Succesvol symposium Jaar van het Bos

Het Symposium ‘Jaar van het Bos – Wij kijken vooruit’ op 13 juni ging over het bos van de toekomst. Een inspirerende dag met presentaties, pitches en kennisuitwisseling tussen onderzoekers, studenten en beheerders. Studenten van...

13 juni 2024

Eerste stap gezet: landelijke afspraken over natuurbrandpreventie

Recent hebben bestuurders landelijke afspraken gemaakt over nieuw te zetten stappen in het natuurbranddossier. In een convenant worden bindende afspraken gemaakt over wat nodig is om onbeheersbare natuurbranden in Nederland te voorkomen.

7 juni 2024

VBNE 2023 in feiten en cijfers

Wat waren belangrijke onderwerpen die in 2023 speelde bij de VBNE en welke activiteiten zijn georganiseerd? Je leest het in feiten en cijfers in dit jaarverslag.

> pdf: jaarverslag2023-DEF-4juni

30 mei 2024

Vacature Coördinator Werk en Leer je Groen

VBNE heeft een vacature: ben jij (of ken jij) onze nieuwe Coördinator Werk en Leer je Groen? Reageer uiterlijk 16 juni!

28 mei 2024

Eerste deel Gedragscode Natuurbeheer van kracht

Het 1e deel van de Gedragscode Soortenbescherming Natuur is van kracht gegaan. Het betreft de beheermaatregelen begrazen van natuurterreinen, beheren van akkers, schonen en baggeren van waterlopen en schonen en baggeren van kleine wateren.

27 mei 2024

10% landschapselementen in landelijk gebied

10% van het landelijk gebied ingericht met landschapselementen in 2050: dat is de ambitie van het Aanvalsplan Landschap. Een flinke klus! In 2020 zijn door Stichting Landschapsbeheer Gelderland op 2 locaties landschapselementen aangeplant. In Hulshorst...

30 april 2024

Nieuwe opstanden in de Rassenlijst Bomen

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadbronnen voor in de Rassenlijst Bomen. In 2023 zijn in de Rassenlijst Bomen 2 nieuwe opstanden en 2 zaadgaarden opgenomen. Het gaat...

30 april 2024

Factsheet over ratelpopulier (Populus tremulus)

De ratelpopulier levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en heeft goed verterend strooisel. Het is de meest droogtetolerante populierensoort.

25 april 2024

VBNE coördineert evaluatie standaard kostprijzen (SKP)

De standaard kostprijzen vormen de basis voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Via dat subsidiestelsel verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen in Nederland. Belangrijk dus voor de...

25 april 2024

Formulieren vaststelling Groene Boa uiterlijk 1 mei indienen

De werkgevers die in 2023 subsidie hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand, moeten uiterlijk 1 mei 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid indienen. Je hebt dus nog...

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)