Home » Nieuws

Nieuws

13 juni 2024

Eerste stap gezet: landelijke afspraken over natuurbrandpreventie

Recent hebben bestuurders landelijke afspraken gemaakt over nieuw te zetten stappen in het natuurbranddossier. In een convenant worden bindende afspraken gemaakt over wat nodig is om onbeheersbare natuurbranden in Nederland te voorkomen.

7 juni 2024

VBNE 2023 in feiten en cijfers

Wat waren belangrijke onderwerpen die in 2023 speelde bij de VBNE en welke activiteiten zijn georganiseerd? Je leest het in feiten en cijfers in dit jaarverslag.

> pdf: jaarverslag2023-DEF-4juni

30 mei 2024

Vacature Coördinator Werk en Leer je Groen

VBNE heeft een vacature: ben jij (of ken jij) onze nieuwe Coördinator Werk en Leer je Groen? Reageer uiterlijk 16 juni!

28 mei 2024

Eerste deel Gedragscode Natuurbeheer van kracht

Het 1e deel van de Gedragscode Soortenbescherming Natuur is van kracht gegaan. Het betreft de beheermaatregelen begrazen van natuurterreinen, beheren van akkers, schonen en baggeren van waterlopen en schonen en baggeren van kleine wateren.

27 mei 2024

10% landschapselementen in landelijk gebied

10% van het landelijk gebied ingericht met landschapselementen in 2050: dat is de ambitie van het Aanvalsplan Landschap. Een flinke klus! In 2020 zijn door Stichting Landschapsbeheer Gelderland op 2 locaties landschapselementen aangeplant. In Hulshorst...

30 april 2024

Nieuwe opstanden in de Rassenlijst Bomen

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadbronnen voor in de Rassenlijst Bomen. In 2023 zijn in de Rassenlijst Bomen 2 nieuwe opstanden en 2 zaadgaarden opgenomen. Het gaat...

30 april 2024

Factsheet over ratelpopulier (Populus tremulus)

De ratelpopulier levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en heeft goed verterend strooisel. Het is de meest droogtetolerante populierensoort.

25 april 2024

VBNE coördineert evaluatie standaard kostprijzen (SKP)

De standaard kostprijzen vormen de basis voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Via dat subsidiestelsel verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen in Nederland. Belangrijk dus voor de...

25 april 2024

Formulieren vaststelling Groene Boa uiterlijk 1 mei indienen

De werkgevers die in 2023 subsidie hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand, moeten uiterlijk 1 mei 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid indienen. Je hebt dus nog...

23 april 2024

Geen bezwaren ontvangen eerste vier maatregelen gedragscode natuurbeheer

Het ontwerpbesluit van de eerste vier beheermaatregelen van de gedragscode Natuurbeheer is in februari gepubliceerd in de Staatscourant. RVO heeft geen bezwaren ontvangen. Dat betekent dat deze maatregelen binnen enkele weken worden vastgesteld en van...

23 april 2024

Twee nieuwe medewerkers bij VBNE bureau

In april zijn twee nieuwe medewerkers gestart bij het VBNE bureau. Joni Hut is medewerker Bos en natuur. Voordat Joni bij VBNE aan de slag ging, werkte ze voor een Europees samenwerkingsverband van dierentuinen en...

17 april 2024

Week van de teek 22 – 26 april 2024

In de week van de Teek is er extra aandacht voor risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen. Weet jij wat je moet doen? Nieuw: vaccinatie TBE! Doe mee aan de poll en maak kans op een...

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)