Home » Nieuws

Nieuws

28 mei 2024

Eerste deel Gedragscode Natuurbeheer van kracht

Het eerste deel van de Gedragscode Soortenbescherming Natuur is goedgekeurd en van kracht is gegaan. Het betreft vier beheermaatregelen: begrazen van natuurterreinen, beheren van akkers, schonen en baggeren van waterlopen en schonen en baggeren van kleine wateren. Het...

27 mei 2024

10% landschapselementen in landelijk gebied

10% van het landelijk gebied ingericht met landschapselementen in 2050: dat is de ambitie van het Aanvalsplan Landschap. Een flinke klus! In 2020 zijn door Stichting Landschapsbeheer Gelderland op 2 locaties landschapselementen aangeplant. In Hulshorst...

30 april 2024

Nieuwe opstanden in de Rassenlijst Bomen

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadbronnen voor in de Rassenlijst Bomen. In 2023 zijn in de Rassenlijst Bomen 2 nieuwe opstanden en 2 zaadgaarden opgenomen. Het gaat...

30 april 2024

Factsheet over ratelpopulier (Populus tremulus)

De ratelpopulier levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en heeft goed verterend strooisel. Het is de meest droogtetolerante populierensoort.

25 april 2024

VBNE coördineert evaluatie standaard kostprijzen (SKP)

De standaard kostprijzen vormen de basis voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Via dat subsidiestelsel verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen in Nederland. Belangrijk dus voor de...

25 april 2024

Formulieren vaststelling Groene Boa uiterlijk 1 mei indienen

De werkgevers die in 2023 subsidie hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand, moeten uiterlijk 1 mei 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid indienen. Je hebt dus nog...

23 april 2024

Geen bezwaren ontvangen eerste vier maatregelen gedragscode natuurbeheer

Het ontwerpbesluit van de eerste vier beheermaatregelen van de gedragscode Natuurbeheer is in februari gepubliceerd in de Staatscourant. RVO heeft geen bezwaren ontvangen. Dat betekent dat deze maatregelen binnen enkele weken worden vastgesteld en van...

23 april 2024

Twee nieuwe medewerkers bij VBNE bureau

In april zijn twee nieuwe medewerkers gestart bij het VBNE bureau. Joni Hut is medewerker Bos en natuur. Voordat Joni bij VBNE aan de slag ging, werkte ze voor een Europees samenwerkingsverband van dierentuinen en...

17 april 2024

Week van de teek 22 – 26 april 2024

In de week van de Teek is er extra aandacht voor risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen. Weet jij wat je moet doen? Nieuw: vaccinatie TBE! Doe mee aan de poll en maak kans op een...

16 april 2024

Nieuwsbrief VBNE en OBN geheel vernieuwd

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen en activiteiten rondom bos- en natuurbeheer met de (geheel vernieuwde) VBNE nieuwsbrief en/of de OBN Natuurkennis nieuwsbrief.

28 maart 2024

Nieuwe modules in Leer je Groen

Nieuwe modules voor Leer je Groen beschikbaar in de online leeromgeving.

26 maart 2024

Nieuw rapport: Aanlegmethodes nieuw bos

De opdracht van de Bossenstrategie is duidelijk: de bosoppervlakte in Nederland moet met 10% toenemen. Maar welke bebossingsmethodes zijn er eigenlijk allemaal? En wat zijn de voor- en nadelen van elke methode? In een nieuw...

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)