Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Exoten en ziektes

Door toenemende globalisering vindt meer uitwisseling van dier- en plantensoorten plaats. Dit kan van (grote) invloed zijn op de biodiversiteit van de bos- en natuurterreinen. Het is dan ook van belang om invasieve exoten, ziekten en plagen op de juiste manier aan te pakken. De VBNE maakt daarom praktijkadviezen voor bos- en natuurbeheerders zodat zij effectief en efficiënt invasieve exoten en andere ziekten en plagen kunnen bestrijden.

Invasieve exoten

Door menselijk handelen vestigen er regelmatig dieren, planten of andere organismen in ons land die hier niet van nature voorkomen. Een klein deel van deze exoten neemt zo snel in aantal toe dat ze een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Bijvoorbeeld exoten die massaal watergangen overgroeien, waardoor waterplanten afsterven en waterdieren te weinig zuurstof krijgen. Deze exoten hebben niet alleen negatieve effecten op de biodiversiteit, maar kunnen ook tot economische of maatschappelijke schade leiden. Voor de meeste invasieve exoten geldt dat bestrijding vooral effectief is als je er direct bij bent. VBNE heeft een groot aantal praktijkadviezen ontwikkeld die ingaan op bestrijding en beheersing van invasieve exoten in bos- en natuurgebieden. Lees meer

Ziekten en plagen

Schimmels, insecten en andere organismen kunnen bomen, planten en dieren aantasten. Soms zijn ze exoot, soms niet. Verzwakte soorten – bijvoorbeeld na lange droge periodes of stormen als gevolg van klimaatverandering – zijn vaak gevoeliger voor ziektes en plagen. Zo legden fijnsparren massaal het loodje na aantasting door de kever letterzetter na een aantal droge zomers. Ziekten en plagen kunnen ook schadelijk zijn voor mensen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de eikenprocessierups. Daarnaast lopen terreineigenaren in hun werk risico op ziekten als lyme. Lees meer

Agenda

Effecten van stikstof op laagveen

Webinar

Ruimte voor zand

Veldwerkplaats

E-learning

Hét e-learningplatform voor medewerkers en vrijwilligers van natuurorganisaties. In korte modules leer je meer over (werken in) de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?