Home » Nieuws » Effect van houtoogst op bosbodems
29 februari 2024

Effect van houtoogst op bosbodems

Als er hout wordt geoogst, springen de effecten op de bomen natuurlijk het meest in het oog. Vaak is de meeste koolstof opgeslagen in de bodem, en niet in de bomen. Daarom wordt onderzocht wat het effect is van houtoogst op bosbodems en welke oogstmethode zorgt voor minder CO2 afgifte uit de bodem. Daarnaast wordt gekeken wat het effect is op bodemfauna.

 

HoliSoils

HoliSoils is een groot Europees project, dat loopt van 2012 tot 2025. De onderzoeken hebben tot doel de kennis van bosbodemprocessen en van verschillende soorten van bosbeheer te vergroten. Op 3 van de Nederlandse onderzoekslocaties worden CO2 fluxes in de bosbodems gemonitord voor verschillende maatregelen: kaalkap, schermkap, hoogdunning en een controle (geen oogst). Dit project levert uitermate relevante informatie op voor het klimaatslim beheren van bossen, en specifiek voor bosbodems. En dat is belangrijk, want wist je dat er vaak meer koolstof is opgeslagen in bosbodems dan in de bomen?

 

Meer informatie

Ervaringen uit dit onderzoek zullen worden gedeeld op de gereedschapskist. Lees meer over het HoliSoils op de Gereedschapskist.