Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

VBNE organisatie

De VBNE is een vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren.  Het VBNE bestuur stelt de visie, strategie en het werkplan van de VBNE vast. De VBNE wordt geleid door de directeur, Miriam Nienhuis. Zij geeft ook leiding aan de medewerkers van het VBNE bureau. Het VBNE team van het bureau coördineert de gezamenlijke projecten en activiteiten in samenwerking met deskundigen vanuit de ledenorganisaties. 

VBNE bestuur

Het bestuur van de VBNE bestaat uit vertegenwoordigers uit de directies en besturen van de zes leden. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

De taken van het bestuur zijn onder andere het ontwikkelen van de visie en strategie van de VBNE en het vaststellen van het werkplan met begroting .

Samenstelling bestuur

  • Gerbrand van ’t Klooster  – Federatie Particulier Grondbezit  (plaatsvervanger: Paul Kindt)
  • Dick Buitenhuis – Rijksvastgoedbedrijf  (plaatsvervanger:  Steven van der Meulen)
  • Harrie Hekhuis – Staatsbosbeheer  (plaatsvervanger: Jelka Both)
  • Karin van den Burg – Natuurmonumenten  (plaatsvervanger: Petra Ket)
  • Saskia van Dockum – LandschappenNL  (plaatsvervanger: Marco Glastra)
  • Antoon Splinter – Natuurnetwerk Gemeenten
  • Roderick van de Mortel – onafhankelijk voorzitter (burgemeester van Vught) 

VBNE bureau

Het VBNE bureau bestaat uit een kleine werkorganisatie van tien mensen onder leiding van directeur Miriam Nienhuis. Het kantoor van het bureau is gevestigd in Driebergen. Het team van het VBNE bureau coördineert de gezamenlijke projecten en activiteiten in samenwerking met deskundigen vanuit de ledenorganisaties en vervult  de rol van makelaar. Zij brengen partijen, waar nodig en wenselijk, bij elkaar.  

Een andere belangrijke taak van het VBNE bureau is de coördinatie van het  kennisnetwerk OBN Natuurkennis. Lees meer 

Klik hier voor de medewerkers van het VBNE bureau.

Werkgroepen

Projecten en activiteiten over voor de VBNE relevante thema’s worden voorbereid en uitgewerkt met behulp van structurele of tijdelijke projectmatige werkgroepen, waar deskundigen van de ledenorganisaties zitting hebben. De coördinatie van de werkgroepen ligt bij een adviseur van het VBNE bureau. Met behulp van de leden in werkgroepen wordt kennis, ervaring en deskundigheid vanuit de ledenorganisaties bij elkaar gebracht en wordt gewerkt aan een gedragen resultaat.  In onderstaand schema staan alle werkgroepen en andere gremia genoemd. 


 

Agenda

Effecten van stikstof op laagveen

Webinar

Ruimte voor zand

Veldwerkplaats

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?