Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken en ongevallen te kunnen voorkomen is het gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) noodzakelijk. Welke PBM’s nodig zijn? Dat hangt af van de aard van het werk, de werkplek en de gereedschappen. 

Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen

Om bij elke klus de juiste PBM te kunnen kiezen, is een ‘Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen in bos en natuur’ gemaakt. Dit overzicht betreft een advies en is een basisrichtlijn voor de meest voorkomende machines en gereedschappen. Uiteraard is de handleiding van de machine zélf het eerste waar je naar kijkt. Staat een machine of gereedschap dat je gebruikt niet op de lijst, raadpleeg dan de interne deskundige of interne afspraken, de Arbocatalogus of de VBNE Arbo-infobladen. Of leg de veiligheidsmaatregelen en PBM’s vast in een Taak Risico Analyse (TRA). Er kan reden zijn om bij specifieke werkzaamheden af te wijken van de basisrichtlijn PBM’s. Leg dit vast en leg uit waarom er wordt afgeweken.

Eisen beschermingsmiddelen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Ze zijn CE gemarkeerd
  • Ze voldoen aan specifieke normering
  • Ze passen goed
  • Ze zijn funcioneel
  • Ze werken niet belemmerend
  • Ze zijn persoonlijk
  • Ze zijn schoon, doelmatig en onbeschadigd

Voor je aan het werk gaat

Doe altijd voor je aan de slag gaat de volgende dingen:

  • Inventariseer eerst de werkzaamheden, daarna de risico’s van de werkplek.
  • Bekijk gemaakte interne afspraken of de Arbocatalogus en gebruik de juiste PBM’s.
  • Voer voor aanvang een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
Persoonlijke beschermingsmiddel bos en natuur poster

Poster

Wijs je werknemers of collega’s elke dag op de benodigde beschermingsmiddelen voor de verschillende activiteiten: hang onze poster op! Een handig overzicht van PBM’s bij elke maatregel. Hij is er in A3- en A4-formaat.

Meer informatie

Meer informatie over de benodigde PBM’s in specifieke situaties vind je in de Arbo- & veiligheidsbladen die beschikbaar zijn voor verschillende soorten werkzaamheden.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Hét e-learningplatform voor medewerkers en vrijwilligers van natuurorganisaties. In korte modules leer je meer over (werken in) de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?