Veilig werken

Bij het werken in bos of natuur heb je helaas te maken met risico’s voor je veiligheid en gezondheid. Maar als we als werkgever en werknemer alert zijn kunnen we ons er meestal prima tegen beschermen. Goed en verantwoord gebruik van gereedschappen en materialen, het dragen van de juiste kleding en gebruik van de juiste beschermingsmiddelen voorkomt ongelukken. En de kans om ziek te worden doordat je met dieren in aanraking komt, wordt ook fors kleiner.

Het is van belang dat wie in de natuur werkt, zich bewust is van de mogelijke risico’s en hoe je je daartegen kunt wapenen. Gebruik je gereedschap goed en verantwoord, gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen en draag de juiste kleding. Daarmee voorkom je ongelukken en bescherm je jezelf tegen ziektes die door dieren kunnen worden overgedragen.

Gereedschap en machines

Ongevallen in bos en natuur gebeuren vaak met machines. De VBNE helpt bij het veilig gebruik van machines en gereedschap door het aanbieden van de toolbox machineveiligheid en het opstellen van een richtlijn praktijkopleidingen. Ook de Arbo-infobladen voor specifieke werkzaamheden helpen bij het veilig gebruik van gereedschappen en machines. Lees meer

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken en ongevallen te kunnen voorkomen is het gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) noodzakelijk. Om bij elke klus de juiste PBM te kunnen kiezen, heeft de VBNE een ‘Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen in bos en natuur’ gemaakt. Dit overzicht betreft een advies en is een basisrichtlijn voor de meest voorkomende machines en gereedschappen. Lees meer

Jeugdigen

Voor jeugdigen (13 tot 17 jaar) gelden speciale regels ten aanzien van veiligheid in het werk. Een handig overzicht van wat zij wel en niet mogen doen, vind je hier.

Ziek door dieren

Bij werkzaamheden in bos en natuur kun je in aanraking komen met teken, eikenprocessierupsen en andere plaagdieren die ziektes kunnen overbrengen op de mens, zoals vossen, vleermuizen en vogels. De VBNE geeft informatie over welke maatregelen werkgever en werknemer kunnen nemen ter preventie en hoe je moet handelen als aanraking of een beet heeft plaatsgevonden. Lees meer

Aansprakelijkheid

Werkzaamheden in bos en natuur worden regelmatig uitbesteed aan bedrijven. Het kan dan ingewikkeld zijn wie verantwoordelijk is en waar de aansprakelijkheid ligt als er iets mis gaat. De VBNE heeft daarvoor de brochures aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers, aansprakelijkheid bij de inzet van zzp’ers en aansprakelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer ontwikkeld.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?