Gereedschap en machines

Ongevallen in bos en natuur gebeuren vaak bij het gebruik van machines en gereedschappen. De VBNE helpt bij het veilig gebruik van machines en gereedschap door het aanbieden van o.a. de toolbox machineveiligheid en het opstellen van een richtlijn praktijkopleidingen. De VBNE Arbo-infobladen voor specifieke werkzaamheden helpen bij het veilig gebruik van gereedschappen en machines.

Toolbox machineveiligheid

In een toolbox-bijeenkomst wordt besproken welke risico’s aan de orde zijn bij gebruik van bepaalde machines en hoe die te vermijden of beheersen zijn. Er wordt stilgestaan bij belangrijke documenten als gebruiksaanwijzingen van machines, de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en de Arbocatalogus Bos en Natuur. Om zelf een toolbox-bijeenkomst machineveiligheid te kunnen organiseren is er een Handleiding voor de instructeur en de toolbox machineveiligheid voor de deelnemers. Volg ook de e-learning over toolboxbijeenkomsten op Leer je Groen. Daarnaast is er een checklist machineveiligheid voor praktijksituaties.

Richtlijn praktijkopleidingen

In de VBNE-richtlijn praktijkopleidingen staat wat mensen moeten kunnen en kennen en over welke ervaring zij moeten beschikken als zij werken met machines. De richtlijn wordt door de hele branche ondersteund en is door SKBNL opgenomen in de ErBo-regeling. Opleidingsaanbieders kunnen de richtlijn gebruiken om tot een passend opleidingsaanbod te komen. De inhoud van de richtlijn ten aanzien van kettingzagen sluit aan bij de examinering en vereisten voor certificering voor het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) en het Europen Chainsaw Certificate (ECC).

Richtlijn praktijkopleidingen

De richtlijn bevordert het
veilig werken in de sector door de eisen vast te stellen waaraan moet worden voldaan om bepaalde werkzaamheden te
kunnen en mogen verrichten.

Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC)

De opleiders en de VBNE hebben op basis van de richtlijn praktijkopleidingen het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) ontwikkeld. Met het behalen van dat certificaat bewijst de gebruiker van de kettingzaag dat hij voldoet aan de eisen zoals gesteld in de VBNE richtlijn. Het NKC kan worden behaald in combinatie met een opleiding, maar ook door het afleggen van een op zich zelf staand examen.
Het persoonlijk NKC certificaat wordt geregistreerd in een landelijk register, beheerd door Stichting Groene Erkenningen. Voor meer informatie en aanmelding voor certificering kunt u terecht bij uw opleider of kettingzaagcertificaat.nl

Arbo-infobladen per werkzaamheid

Ook de Arbo-infobladen voor specifieke werkzaamheden helpen bij het veilig gebruik van gereedschappen en machines.

Blessen en smetten

Blessen en smetten levert enig gevaar op vanwege het werken met een scherp mes en het mogelijke inademen van verfnevel. Zonder collega’s werken op afgelegen plekken is bovendien een extra risico. Het Arbo-infoblad 1 Veilig blessen en smetten gaat over hoe je veilig kunt blessen en smetten.

Handlier

Met een handlier kun je een grote trekkracht ontwikkelen. Om die reden kan de handlier bij ondeskundig gebruik ook gevaarlijk zijn voor de mensen die er mee werken en voor omstanders. Zij kunnen bijvoorbeeld geraakt worden door losgeschoten kabels en weggeslingerd hout, of een verkeerd vallende boom. In het Arbo-infoblad 8 Veilig werken met handlier lees je hoe je veilig kunt werken met de handlier.

Kettingzaag

Risico’s zijn er in overvloed: onder andere stammen die ongecontroleerd opscheuren, vallend hout, struikelen, door de kettingzaag geraakt worden en lawaai. Het Veiligheidsinstructieblad 1 Kettingzaag gaat in op de werkvoorbereiding, veiligheid tijdens de uitvoering en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, zaagkleding en helmen. In het Veiligheidsinstructieblad 4 Knotten van bomen met de kettingzaag lees je specifiek wat je kunt doen om de risico’s bij het knotten van bomen met de kettingzaag te verkleinen. Het gaat daarbij om werkvoorbereiding, veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Handzaag

Aan het knotten met de handzaag zitten risico’s, zoals vallen, opscheuren van de takken en het oplopen van zaag- en snijwonden. Het Veiligheidsinstructieblad 5 Knotten van bomen met handzaag helpt bij het veilig knotten van bomen met de handzaag.

Bosmaaier

In het Veiligheidsinstructieblad 2, veilig werken met de bosmaaier, lees je meer over het veilig gebruik van de bosmaaier. De tekst gaat in op werkvoorbereiding, veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Volg de modules Veilig bomen omzagen met handgereedschap of Veilig werken met handgereedschap op Leer je Groen, het e-learningplatform voor iedereen die actief is bij een natuurorganisatie.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?