Invasieve exoten

Doordat mensen en producten zich over de hele wereld verplaatsen, duiken er in ons land regelmatig planten, dieren en andere organismen op die van nature niet in Nederland voorkomen. Als nieuwe soorten zich vestigen door menselijk handelen, dan noemen we ze exoten. Daarnaast bereiken nieuwe soorten – die oorspronkelijk op andere plekken in Europa voorkomen – steeds vaker ons land op eigen kracht door klimaatverandering. VBNE ontwikkelt diverse praktijkadviezen over invasieve soorten.

Bedreiging voor biodiversiteit

Niet alle exoten zijn een probleem. Een klein deel van de exoten neemt zo snel in aantal toe dat ze een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Bijvoorbeeld exoten die massaal watergangen overgroeien, waardoor waterplanten afsterven en waterdieren te weinig zuurstof krijgen. Deze exoten hebben niet alleen negatieve effecten op de biodiversiteit, maar kunnen ook tot economische of maatschappelijke schade leiden. 

Effectieve bestrijding

Voor de meeste invasieve exoten geldt dat bestrijding vooral effectief is als je er direct bij bent. Het kunnen herkennen van invasieve exoten in je terrein of watergang is voor terreineigenaren van groot belang. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft twee veldgidsen ontwikkeld voor het herkennen van houtige invasieve exoten en invasieve waterplanten. Daarnaast is schoon en zorgvuldig werken bij de verwijdering nodig om verspreiding in je eigen terrein en daarbuiten te voorkomen.

Praktijkadviezen

VBNE heeft een Praktijkadvies invasieve exotische planten en invasieve exotische dieren ontwikkeld. 

Daarnaast gaan een groot aantal praktijkadviezen in op de bestrijding en beheersing van specifieke invasieve soorten:

Invasieve exoten app

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) heeft een exoten app ontwikkeld, ‘snApp de exoot‘. Met deze app kun je waarnemingen van exoten planten en dieren melden. Met deze waarnemingen wordt het verspreidingsgebied van exoten in beeld gebracht en kunnen de plaagsoorten gerichter worden aangepakt. 

Praktijkadvies

VBNE Praktijkadvies Invasieve exotische planten, struiken en bomen

Praktijkadvies

VBNE Praktijkadvies Invasieve exotische dieren

Lees verder

Agenda

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Verdiepingstraining Begeleiden van groepen vrijwilligers

Training

Werkgroep invasieve exoten

Joni Hut (VBNE)
Liesbeth Kap (LNV)
Berry Lucas (LandschappenNL)
Joyce Penninkhof (Probos)
Bart Nyssen (Bosgroepen)
Meta Rijks (Staatsbosbeheer)
Henk Siebel (Natuurmonumenten)
Johan van Valkenburg (NVWA)
Marcelle Verhoeven (Stadswerk)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?