Veilige werkplek

Veiliger werken in bos en natuur begint bij het veilig inrichten van de werkplek en het juist inschatten van de risico’s in specifieke situaties en bij specifieke werkzaamheden. Voor de meest voorkomende situaties zijn infobladen gemaakt die je helpen de risico’s in te schatten en goed hiermee om te gaan.

Werken op hoogte

Of je nu op een ladder staat, een boom in klimt of een hoogwerker gebruikt, werken op hoogte brengt altijd extra gevaren met zich mee. Op de pagina Veilig werken op hoogte staan diverse Arbo-infobladen die je helpen de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen bij werken op hoogte in het algemeen en bij specifieke werkzaamheden.

In de werkplaats

Een goede werkplaats is ook een veilige werkplaats. Maar hoe richt je de werkplaats in? Hoe sla je gevaarlijke stoffen op? En hoe zorg je voor veilig gereedschap en machines? In het Arbo-infoblad 2 Veilig werken in de werkplaats komen al deze zaken aan de orde.

Langs de weg

Veilig werken langs de weg vraagt om afspraken tussen betrokken partijen, goede werkvoorbereiding, het nemen van verkeersmaatregelen, alert blijven tijdens de uitvoering en een snelle afronding. Het Arbo-infoblad 9 Veilig werken langs de weg helpt je daarbij.

Graven in de buurt van kabels en leidingen

Graafwerkzaamheden zijn niet zonder gevaren. Het levert kans op een ernstige ongeval door explosies, brand of elektrocutie. Het Arbo-infoblad 10 Veilig werken in de buurt van kabels en leidingen geeft aanwijzingen om de veiligheidsrisico’s en de kans op hoge kosten te verkleinen.

Dood hout

De aanwezigheid van dood hout levert risico’s op voor medewerkers, zoals het risico dat (zware) dode takken onverwachts afbreken en vallen. Ook het vellen van dode bomen is risicovol: dood hout gedraagt zich onvoorspelbaar (en is daarom slecht te controleren). In het Arbo-infoblad 16 Veilig werken in de buurt van dood hout staat hoe je veilig aan de slag gaat met en in de buurt van dood hout.

Opslaan en vervoer van brandstoffen

Bij het werken met een kettingzaag, bosmaaier, harvester of andere machines zijn brandstoffen en smeermiddelen nodig. Dit zorgt voor risico’s voor mens en milieu. Het Arbo-infoblad 15 Veilig opslaan en vervoeren van gevaarlijke (brand)stoffen in bos en natuur lees je hoe brandstoffen en smeermiddelen vervoerd en opgeslagen dienen te worden. Bij dit arboinfoblad hoort een aanvulling die ingaat op de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen.

Stapelen van rondhout

Het stapelen van rondhout kent risico’s voor zowel de ‘stapelaar’ als omstanders. Het Arbo-infoblad 3 Veilig stapelen van rondhout laat zien hoe je rondhout kunt stapelen zonder dat het gaat schuiven en rollen.

Illegaal afval

Helaas wordt geregeld afval gedumpt in natuurgebieden, van snoeiafval tot vaten met drugsafval. Elk soort afval brengt andere veiligheidsrisico’s met zich mee. In de meeste gevallen is het verstandig om voor het opruimen van illegaal gestort afval externe deskundigen in te schakelen. De pagina illegaal gestort afval geeft je informatie over hoe je verschillende type afvallozingen herkent en hoe je moet handelen.

Ongunstig weer

Werken bij regen, wind, kou of juist extreem warm weer kan leiden tot onderkoeling of oververhitting. Ook de kans op ongelukken of blessures kan toenemen. Het Arbo-infoblad 12 Werken in ongunstig weer laat zien wat er van werkgevers en werknemers verwacht wordt om ook bij ongunstig weer veilig te kunnen werken.

Registratie arbeidsongevallen

Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een arbeidsongeval plaatsvindt, is het goed te weten dat er in bepaalde gevallen een meldingsplicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en een registratieverplichting geldt. De Checklist Melden en registreren arbeidsongevallen gaat in op die meldingsplicht, maar ook op registratie van andere gevallen. Het is namelijk aan te raden om alle ongevallen en ook ‘bijna ongevallen’ in je organisatie te registreren om zo trends te kunnen waarnemen en gericht preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Volg de modules Veilig binnen werken en Veilig buiten werken op Leer je groen. Het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. 

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?