Home » Nieuws » Nieuw rapport: Aanlegmethodes nieuw bos
26 maart 2024

Nieuw rapport: Aanlegmethodes nieuw bos

De opdracht van de Bossenstrategie is duidelijk: de bosoppervlakte in Nederland moet met 10% toenemen. Dat is 37.000 hectares.
Welke bebossingsmethodes kunnen worden gebruikt? En wat zijn de voor- en nadelen van elke methode? In een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research wordt hierover inzicht gegeven.

Bij bebossing is er geen universele aanpak door uiteenlopende uitgangssituaties en doelen die met de bebossing gerealiseerd dienen te worden. In het rapport is een stappenplan opgesteld als hulpmiddel om bossen te realiseren voor deze variatie aan situaties. Bos dat toekomstbestendig is en de functies heeft die het dient te vervullen.
Het stappenplan beschrijft de stappen van planvorming tot aan nazorg.

Verder vind je in het rapport welke functies met welke bebossingsmethoden gerealiseerd kunnen worden, welke bosbeelden te verwachten zijn en zijn er voorbeelden voor drie specifieke locaties uitgewerkt:

-       Bebossing graslandperceel met weinig ecologische waarde grenzend aan bos
-       Uitbreiding habitattype bos in een beekdal
-       Bos bij bebouwing

Lees het rapport van Anjo de Jong, Silke Jacobs, Kees Hendriks en Erik Roest op de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer.