Natuurbranden

Natuurbrandpreventie en -bestrijding zijn een belangrijk onderdeel van bos- en natuurbeheer. Door klimaatverandering krijgen we in Nederland vaker en langer te maken met droge periodes in het voorjaar en in de zomer. Daarnaast heeft aanpassing van het watersysteem in veel bos- en natuurgebieden geleid tot verdroging, waardoor het brandgevaar is toegenomen. 

Onbeheersbare natuurbranden

Een kleine, beheersbare natuurbrand is voor de natuur meestal geen probleem. Door de combinatie van klimaatverandering en verdroging neemt het risico op onbeheersbare natuurbranden toe. En dat is wel een groot probleem. Onbeheersbare natuurbranden veroorzaken ecologische en financiële schade. Ook kunnen natuurbranden impact hebben op de maatschappij, bijvoorbeeld als ontruiming nodig is. De kosten van de bestrijding van een grote natuurbrand en herstel van het gebied na de brand lopen al gauw in de miljoenen.

Samenwerken aan natuurbrandpreventie

Terreineigenaren, brandweer, veiligheidsregio’s, provincies en gemeenten zien allen het toenemende risico op onbeheersbare natuurbranden en het belang van goede samenwerking. Terreineigenaren spelen hierbij een essentiële rol. Met de brandweer en andere betrokken partijen stel je samen een natuurbrandpreventieplan op met een goede balans tussen veiligheid en andere beheerdoelstellingen. Effectieve natuurbrandpreventie en -bestrijding is gebiedsgericht en lokaal maatwerk. Dat doe je met elkaar.

Risico op onbeheersbare natuurbranden verkleinen

Het praktijkadvies Risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden geeft handvatten aan terreineigenaren om het risico op een onbeheersbare natuurbrand in je terrein te verkleinen. Je krijgt concrete voorbeelden van natuurbrandpreventie maatregelen die ook bijdragen aan de natuurkwaliteit in je terrein. Je leest hoe de brandweer een natuurbrand bestrijdt en wat jouw rol is tijdens en na een brand. En we besteden aandacht aan het communiceren over natuurbranden.

Omgaan met pers en media bij calamiteiten

VBNE heeft een praktijkadvies gemaakt dat handvatten biedt voor het communiceren met pers en media (vlak) voor, tijdens en na een calamiteit in bos of natuur. Daarnaast krijgt u tips mee voor de beantwoording van veelgestelde vragen ten tijde van calamiteiten in bos en natuur. Lees meer

 

Praktijkadvies

Risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden. Gezamenlijk, gebiedsgericht, lokaal maatwerk.

Lees verder

Agenda

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Verdiepingstraining Begeleiden van groepen vrijwilligers

Training

Werkgroep

Gerard van Looijengoed (VBNE)
Tiemen Brouwer (Staatsbosbeheer)
Marc Brosschot (Staatsbosbeheer)
Bea Claessens (NNG)
Jan de Constant Rebecque (FPG)
Gerard Koopmans (Bosgroepen)
Berry Lucas (LandschappenNL)
Henk Siebel (Natuurmonumenten)
Brand Timmer (Rijksvastgoed bedrijf)
Henk-Jan Zwart (NNG)

E-learning

Doe ook de module Natuurbrand, wat nu? op Leer je groen. Hét e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. 

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?