Bosbouw en biomassa

VBNE heeft diverse bosbouw praktijkadviezen ontwikkeld voor terreineigenaren. Bijvoorbeeld over de effecten van houtoogst op bodemverdichting en de nutriëntenvoorraden in de bodem. Andere adviezen gaan in op het produceren van een goede kwaliteit en kwantiteit houtchips en het aanschaffen en aanplanten van plantsoen.

Houtoogst en nutrientenvoorraden

Met het praktijkadvies Houtoogst en nutriëntenvoorraden krijgen terreineigenaren inzicht in de mogelijke effecten van de oogst van hout en biomassa op de voorraad beschikbare nutriënten in de bodem. Vooral op de armere, droge zandgronden kan de onttrekking van belangrijke plantvoedingsstoffen invloed hebben op het bosecosysteem en de productiviteit. We maken onderscheidt tussen het oogsten van alleen stamhout en het oogsten van stam-, top- en takhout bij de eindkap. In het advies staan maatregelen waarmee je als terreineigenaar de nutriëntenbalans van het bos positief kunt houden.

Bodemverdichting in het bos

De bodem is de basis voor een vitaal bos. Door het gebruik van rijdend materieel in het bos – zoals harvesters en tractoren – treedt bodemverdichting op. Bodemverdichting kan het functioneren van de bodem beïnvloeden. De mate waarin is afhankelijk van de schaal, de frequentie en de bodemdruk van rijdend materieel. We weten nog niet goed welke invloed bodemverdichting heeft op het bosecosysteem en de groei en de vitaliteit van bomen op de lange termijn. We weten wel dat de effecten van bodemverdichting lokaal groot kunnen zijn en dat het herstel van de bodem tientallen jaren kan duren. In het praktijkadvies Bodemverdichting in het bos lees je hoe je zorgvuldig met de bosbodem om kunt gaan om verdichting zoveel mogelijk te voorkomen.

Bosplantsoen en autochtoon plantmateriaal

Niet in alle bossen is natuurlijke verjonging mogelijk of gewenst. In bossen waar terreineigenaren bomen aanplanten is het belangrijk dat zij beschikken over goed plantmateriaal. Autochtoon plantmateriaal van bos- en haagplantsoen draagt bij aan een hogere biodiversiteit, hogere houtproductie, minder ziekten en plagen en klimaatbestendigheid. In het praktijkadvies Plantsoen kiezen, bestellen en planten lees je waar je op moet letten. Meer informatie over plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vindt je in de Rassenlijst Bomen en de Genenbank voor bomen en struiken.

Oogsten van biomassa

Van hout warmte maken is geen hoogwaardige toepassing van hout. Hout kan bijvoorbeeld ook in skeletbouw van woningen toegepast worden of in de chemische industrie. In de praktijk oogsten terreineigenaren hout vooral als rondhout en top- en takhout voor biomassa. In het praktijkadvies Oogsten van biomassa staat beschreven hoe je een goede kwaliteit en kwantiteit houtchips produceert, opslaat en transporteert voor energietoepassingen. Daarnaast heeft VBNE een praktijkadvies ontwikkeld voor gemeenten en een praktijkadvies voor  particulieren die warmte willen opwekken met een biomassa installatie.

Oogsten van natuurgrassen

Naast houtige biomassa kunnen beheerders ook grassen oogsten en vermarkten voor bijvoorbeeld vergisting, raffinage en vezelgebruik. Elke eindtoepassing van gras vereist andere aandachtspunten bij het maaien, oogsten, opslaan en transport. Terreineigenaren kunnen hiervoor de checklist Natuurgrassen als product gebruiken.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?