Ecosysteemdienst drinkwater

Bos- en natuurgebieden en drinkwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door grote onttrekkingen zijn grondwaterstanden gedaald en is de kwel naar bos- en natuurgebieden sterk verminderd. De toename van inwoners en woningen vergroot in bepaalde delen van Nederland de vraag naar drinkwater. Andersom leveren bos- en natuurgebieden een positieve bijdrage aan de kwantiteit en kwaliteit van grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwaterproductie.

Waarde van voldoende en schoon drinkwater

In bos- en natuurgebieden kan veel en schoon water infiltreren in de bodem. De bodem is vaak onverhard en terreineigenaren gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. De bodem zuivert dit water, waardoor er minder kosten gemaakt hoeven worden voor waterzuivering. De precieze waarde van deze ecosysteemdienst is door terreineigenaren en beleidsmakers moeilijk in te schatten. Dat ligt enerzijds aan het verborgen karakter: grondwater is niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld waterberging. Anderzijds bepaalt een groot aantal variabelen de omvang van de waterlevering, zoals het begroeiingstype en de eigenschappen van de ondergrond. VBNE heeft de waarde van natuur voor de drinkwatervoorziening  in beeld gebracht.

Grote bijdrage natuur aan waterwinning

Drinkwaterbedrijven produceren in Nederland per jaar gemiddeld 1,2 miljard m3 drinkwater. Hiervan komt 60% uit grondwater en 40% uit oppervlaktewater. Natuurterreinen vullen het grondwater aan met ongeveer 1,2 miljard m3 per jaar op nationale schaal. Dit is bijna 12% van de totale grondwateraanvulling van Nederland.

Op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en Zuid-Limburg komen grondwateronttrekkingen voor waar natuur een groot aandeel heeft in de grondwateraanvulling: meer dan 75%. Grote natuurgebieden leveren daarnaast – door hun grote omvang – jaarrond grondwater aan hun omgeving, ook tijdens lange periode van droogte. Tenslotte hebben natuurgebieden een positieve invloed op de kwaliteit van grondwater door de verminderde aanvoer van meststoffen. De nitraatconcentratie onder natuur is gemiddeld een factor 2,5-3,5 lager dan onder landbouwgrond.

Terreineigenaren zijn met recht een bondgenoot van drinkwaterbedrijven in de grote opgave van genoeg en schoon drinkwater voor Nederland. Meer informatie is te vinden in het KWR rapport De waarde van natuur voor de watervoorziening.

KWR Rapport

Onderzoeksrapport De waarde van natuur voor watervoorziening.

KWR Rapport - samenvatting

De waarde van natuur voor de watervoorziening.
Samenvatting KWR onderzoek.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Hét e-learningplatform voor medewerkers en vrijwilligers van natuurorganisaties. In korte modules leer je meer over (werken in) de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?