Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bos- en natuurbeheer

Om bos- en natuurgebieden zo goed mogelijk voor de toekomst te behouden is goed en professioneel bos- en natuurbeheer noodzakelijk. Dat vraagt om gedegen kennis en kunde van bos en natuur. De VBNE deelt kennis, maakt praktijkadviezen, en coördineert overleg met partijen rondom wetgeving, subsidies en gedragscodes.

Wetgeving & gedragscodes

Bos- en natuurterreineigenaren hebben te maken met wet- en regelgeving waar zij aan moeten voldoen. Per 1 januari 2024 is dat de Omgevingswet, die de bescherming van natuurgebieden, soorten en houtopstanden regelt. Om zo goed mogelijk met deze wet om te kunnen gaan, ontwikkelt de VBNE voor haar leden de gedragscodes soortenbescherming bosbeheer en natuurbeheer.  Lees meer

Bossen

De VBNE werkt samen met andere partijen aan herstel van biodiversiteit in bossen, geeft advies en handreikingen vanuit de bossenstrategie en klimaatslim bosbeheer. Lees meer

Water

Voldoende water op het juiste moment en van goede kwaliteit is essentieel voor bos- en natuurterreinen. VBNE ontwikkelt relevante waterproducten en -adviezen voor haar leden en ondersteunt in alle 21 waterschappen de waterschapsbestuurders natuurterreinen. Lees meer

Exoten en ziektes

Door toenemende globalisering vindt meer uitwisseling van dier- en plantensoorten plaats. Dit kan van (grote) invloed zijn op de biodiversiteit van de bos- en natuurterreinen. Het is dan ook van belang om invasieve exoten, ziekten en plagen op de juiste manier aan te pakken. De VBNE maakt daarom praktijkadviezen voor bos- en natuurbeheerders zodat zij effectief en efficiënt invasieve exoten en andere ziekten en plagen kunnen bestrijden. Lees meer

Calamiteiten

In bos- en natuurgebieden kunnen calamiteiten (zoals brand of de gevolgen van een hevige storm) plaatsvinden. Dit kan voor terreineigenaren flinke sociale, juridische of financiële gevolgen hebben. VBNE heeft een aantal adviezen ontwikkeld voor terreineigenaren om de impact van mogelijke calamiteiten te verkleinen. Lees meer

Agenda

Effecten van stikstof op laagveen

Webinar

Ruimte voor zand

Veldwerkplaats

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?

Foto's:

Beheer met kettingzaag in het bos: PC Bomen