Home » Nieuws » VBNE coördineert evaluatie standaard kostprijzen (SKP)
25 april 2024

VBNE coördineert evaluatie standaard kostprijzen (SKP)

De standaard kostprijzen vormen de basis voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Via dat subsidiestelsel verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen in Nederland. Belangrijk dus voor de terreinbeherende organisaties dat deze kostprijzen actueel zijn. Eens per vijf jaar worden de SKP’s grondig geëvalueerd en dit jaar is het weer zover. De terrein beherende organisaties hebben besloten om de inbreng gezamenlijk, projectmatig te gaan organiseren en hebben VBNE gevraagd deze rol op zich te nemen. Onze nieuwe medewerkers pakken dit op; Gerard van Looijengoed in de rol van projectleider en Joni Hut als secretaris.