Storm, ijzel en sneeuw

Zware stormen, overmatige ijzel of sneeuwval met grote effecten op bos en natuur komen lang niet elk jaar voor. Toch is het belangrijk om hier als terreineigenaar goed op voorbereid te zijn. Daarbij staat veiligheid altijd voorop. Het praktijkadvies maatregelen na storm, ijzel en sneeuwval bevat een checklist met wat je voor en na een storm, ijzel of sneeuwval kunt doen.

Praktijkadvies

Het praktijkadvies maatregelen na storm, ijzel en sneeuwval bevat een checklist met wat je voor en na een storm, ijzel of sneeuwval kunt doen.

Calamiteitenplan

De eerste stap is het maken van een calamiteitenplan. Neem daarin een kaart van het gebied op met de ligging van rasters, veekeringen, parkeerplaatsen, recreatievoorzieningen, paden en routes. Bepaal welke daarvan een cruciale functie hebben, bijvoorbeeld wegen die berijdbaar moeten zijn voor de brandweer en evacuatieroutes. Deze wil je direct na een storm controleren. Zorg ook voor voldoende afzetmateriaal en waarschuwingsborden en een aansprakelijkheids- en schadeverzekering. Ook kan je vooraf al afspraken maken met naburige beheerders en aannemers die werkzaamheden uitvoeren na een calamiteit.

Na de storm, ijzel of sneeuwval

Sluit na de storm de getroffen delen van je gebied zo snel mogelijk af voor publiek en plaats waarschuwingsborden voor vallende takken (zie ook boomveiligheid). Als er acuut gevaar dreigt voor mensen, vee of rond gebouwen, dan los je dit direct op. Maak daarna een faseringsplan voor ruimingswerkzaamheden op basis van je calamiteitenplan. Denk daarbij aan veilig werken en goede communicatie met de buitenwereld.

Omgaan met pers en media bij calamiteiten

VBNE heeft een praktijkadvies gemaakt dat handvaten biedt voor het communiceren met pers en media (vlak) voor, tijdens en na een calamiteit in bos of natuur. Daarnaast krijg je tips mee voor de beantwoording van veel gestelde vragen ten tijde van calamiteiten in bos en natuur. Lees meer

 

Praktijkadvies

Maatregelen na zware storm, ijzel en sneeuwval

Agenda

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Verdiepingstraining Begeleiden van groepen vrijwilligers

Training

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?