Arbo & Veiligheid

Voor veilig, verantwoord en vitaal werk in bos- en natuurbeheer werkt VBNE aan de kaders voor medewerkers en vrijwilligers. Natuurbeheer brengt vele uitdagingen met zich mee, waarvan arbeidsveiligheid een essentieel aspect is. Bij de VBNE streven we naar een gezonde en veilige werkomgeving voor onze leden, zowel fysiek als sociaal gezien. We ontwikkelen daarom veiligheidsinstructies voor het juiste gebruik van gereedschappen, materialen en kleding. Om een sociaal veilige werkomgeving te bevorderen, kun je gebruik maken van de Toolkit agressie en geweld. Daarnaast bieden we hulp bij het opstellen van een calamiteitenplan en helpt onze checklist veldhulpverlening bij de voorbereiding op een noodsituatie.

Arbobeleid

Het stimuleren van veilig en gezond werken is belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers gedurende hun hele loopbaan hun werk gezond en met plezier kunnen blijven doen. De Arbocatalogus Bos en Natuur bevat brancheafspraken tussen de sociale partners Bos en Natuur, waar werkgevers en werknemers in de sector zich aan moeten houden.
Lees meer

Veilig werken

Als je veel tijd doorbrengt in bos of natuur, dan heb je helaas ook te maken met risico’s voor je veiligheid en gezondheid. Goed en verantwoord gebruik van gereedschappen en materialen en het dragen van de juiste kleding, voorkomt ongelukken. En de kans om ziek te worden doordat je met dieren in aanraking komt, wordt ook fors kleiner.  Lees meer

Veilige werkplek

Veiliger werken in bos en natuur begint bij het veilig inrichten van de werkplek en het juist inschatten van de risico’s in specifieke situaties en bij specifieke werkzaamheden.  Voor de meest voorkomende situaties zijn infobladen gemaakt die je helpen de risico’s in te schatten en goed hiermee om te gaan. Lees meer
De toolkit agressie en geweld is een inspiratiebron en praktisch naslagwerk voor werkgevers, preventiemedewerkers en personeelsvertegenwoordigingen, die kan helpen bij het bevorderen van een sociaal veilige werkomgeving. De toolkit gaat in op preventie, beleid en nazorg bij agressie en geweld tegen medewerkers. 

Hulpverlening

Veiligheid in het werk staat uiteraard altijd voorop. Toch bestaat er, hoe zorgvuldig je ook werkt, altijd kans op ongelukken als je in het bos of in de natuur werkt en gebruikt maakt van machines. Hulpverlening moet zowel voor locaties op kantoor als voor buiten, in het veld, goed geregeld zijn. Daarom heeft VBNE een checklist veldhulpverlening ontwikkeld, waarmee een calamiteitenplan kan worden opgesteld.
Lees meer

 

Vrijwilligers

In de sector Bos en Natuur zijn veel vrijwilligersgroepen actief die tijdens hun werk te maken hebben met risico’s voor hun veiligheid en gezondheid. Het is niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. VBNE helpt met uitleg over die verantwoordelijkheid en met veiligheidsinstructies voor bijvoorbeeld werken met bosmaaier, kettingzaag en werken op hoogte. 
Lees meer

Lees verder

Agenda

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Verdiepingstraining Begeleiden van groepen vrijwilligers

Training

Werkgroep Arbo & Veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Volg de modules over Arbo en veilig werken in Leer je Groen. Leer je Groen is hét e-learningplatform voor medewerkers en vrijwilligers van natuurorganisaties. 

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?