Explosieven

In bos- en natuurgebieden bestaat nog steeds een kans op het aantreffen van explosieven uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Soms vinden terreineigenaren explosieven tijdens reguliere werkzaamheden. En soms bestaat het vermoeden dat er explosieven kunnen liggen. Het praktijkadvies Explosieven in bos en natuur laat zien wat je in beide gevallen moet doen.

Spontane vondsten van explosieven

Bij spontane vondsten tijdens werkzaamheden leg je zo snel mogelijk het werk stil en schakel je de politie in. Zet de plek waar het explosief zich bevindt af met markering. De politie neemt na de melding de zaak over en voert een verkenning uit. Daarna neemt de politie contact op met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De EOD zorgt voor de ruiming van het explosief.

Vermoedens van aanwezigheid van explosieven

Als er vermoedelijk explosieven aanwezig zijn in je terrein, dan kan je dit melden bij de politie of de gemeente. De gemeente is bevoegd gezag. Afhankelijk van de situatie besluit de gemeente wie opdrachtgever wordt voor het vooronderzoek. De EOD of een gecertificeerd bedrijf voert het vooronderzoek uit. Als uit het vooronderzoek komt dat er inderdaad explosieven aanwezig zijn, dan kan de opdrachtgever een verzoek tot opsporing, benadering, identificatie en ruiming doen bij de EOD of een gecertificeerd bedrijf.

Cover Praktijkadvies Explosieven in bos en natuur

Praktijkadvies Explosieven in bos en natuur

Wat moet je doen als je vermoedt dat je explosieven hebt gevonden. 

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?