VBNE, de kracht van samen

Welkom bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). 
Als eigenaren van bos en natuurterreinen werken we samen aan behoud en verbetering van de natuur in Nederland. Door onze krachten te bundelen staan we sterker in het ontwikkelen en delen van kennis en het zorgen voor goede randvoorwaarden voor toekomstbestendig, veilig en professioneel beheer.

Nieuws

Nieuwe opstanden in de Rassenlijst Bomen

Factsheet over ratelpopulier (Populus tremulus)

Agenda

Activiteiten van derden

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Ratelpopulier – studiemiddag

Uitgelicht

Onderzoek naar natuurbeheer

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!