Home » Agenda items » Verdamping van bossen
14 maart 2024

Verdamping van bossen

Vegetatie, en vooral bossen, verdampen water. Planten nemen water op, en water op het blad en naalden verdampt. Hoeveel water gaat daarmee ‘verloren’ voor de ondergrond? In de praktijk worden er nog veel aannames gedaan, maar het is ook bekend dat er grote bandbreedtes bestaan voor de verdamping van bepaalde gewassen. De ouderdom van het bos, geografische positie en het gevoerde beheer spelen hierbij mee. In de praktijk leidt het vaak tot ingewikkelde discussies tussen bijvoorbeeld landbouw, natuurbeheer en waterschap, te versimpelde aannames van verschillen tussen loof- en naadbossen en soms tot sterk overschatte vernattingseffecten van omvorming van bos en daarmee niet effectieve maatregelen.

Bernard Voortman van Moisture Matters presenteert de laatste stand van zaken van verdampingscijfers en een relatieve verschillenkaart van verdamping door bossen. Deze kaart kunnen natuurbeheerders, waterbeheerders en andere gebiedspartijen gebruiken om met elkaar te bepalen waar in een gebied de meeste winst te behalen is door omvorming van vegetaties naar vegetaties die minder water verdampen. Corine Geujen, hydroloog bij Natuurmonumenten gaat in op de praktijk.

Opname en presentaties
Dit webinar is georganiseerd op 14 maart 2024.
De opname van het webinar kun je hier terugkijken.
Presentatie Bernard Voortman, Moisture Matters
Presentatie Corine Geujen, Natuurmonumenten
Vraag & antwoord chat

 

Soort activiteit:

Praktische informatie:

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?