Hulpverlening

Veiligheid in het werk staat uiteraard altijd voorop. Daarom proberen we arbeidsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch bestaat er, hoe zorgvuldig je ook werkt, altijd kans op ongelukken als je in het bos of in de natuur werkt en gebruikt maakt van machines. Hulpverlening moet zowel voor locaties op kantoor als voor buiten, in het veld, goed geregeld zijn.

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan: er moet bijvoorbeeld eerste hulp worden verleend of een beginnende brand geblust. In ernstige gevallen kan het voorkomen dat een bedrijfsgebouw, werkschuur of bezoekerscentrum moet worden ontruimd. Daarom moet elke organisatie de Bedrijfshulpverlening (BHV) goed geregeld hebben en beleid opstellen. De Risico-inventarisatie en -evaluatie bepaalt hoe het BHV beleid invulling krijgt. De organisatie van de hulpverlening op locaties in het veld noemen we Veldhulpverlening (VHV). Hoe de Veldhulpverlening is georganiseerd staat in het calamiteitenplan.

Veldhulpverlening (VHV)

De omgeving waarin beheerders en vrijwilligers werken, is er een waarin je makkelijker kunt struikelen of vallen. Dat geldt ook voor bezoekers in natuurterreinen die vallen, of onwel worden. De locatie waar het gebeurt, kan ook nog moeilijker vindbaar én toegankelijk zijn voor ambulancepersoneel. Dat alles maakt dat hulpverlening in het veld complexer is dan bijvoorbeeld op kantoor.

Organisatie van veldhulpverlening

Een calamiteitenplan is volgens de Arbowet een verplicht onderdeel van de organisatie van (veld)hulpverlening. De VBNE Checklist Veldhulpverlening is een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van zo’n calamiteitenplan, passend bij de eigen specifieke werksituatie. De bijbehorende brochure geeft een toelichting op de inhoud van de checklist en houvast bij het opstellen van het calamiteitenplan. Lees ook het VBNE Arbo Infoblad Veldhulpverlening op de werklocatie.

Brochure VHV

Hoe stel je een calamiteitenplan op voor je eigen werksituatie -brochure

Checklist VHV

Hoe stel je een calamiteitenplan op voor je eigen werksituatie – checklist.

Registratie arbeidsongevallen

Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een arbeidsongeval plaatsvindt, is het goed te weten dat er in bepaalde gevallen een meldingsplicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en een registratieverplichting geldt. De Checklist Melden en registreren van arbeidsongevallen gaat in op die meldingsplicht, maar ook op registratie van andere ongevallen. Het is namelijk aan te raden om alle ongevallen en ook ‘bijna ongevallen’ in je organisatie te registreren om zo trends te kunnen waarnemen en gericht preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?