Waterschapsbestuurders natuurterreinen

In het algemeen bestuur van alle 21 waterschappen zitten twee waterschapsbestuurders namens de categorie natuurterreinen. Deze waterschapsbestuurders natuurterreinen – ook wel geborgden natuur genoemd – komen op voor de belangen van bos- en natuurterreineigenaren. Soms is een waterschapsbestuurder natuurterreinen dagelijks bestuurder binnen een waterschap.

Werving en benoeming

VBNE coördineert de werving- en benoeming van de 42 waterschapsbestuurders natuurterreinen. Deze benoeming vindt elke vier jaar plaats voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen. De werving en benoeming vindt plaats volgens de regeling werving- en benoeming waterschapsbestuurders natuurterreinen. Het VBNE bestuur stelt deze regeling vast. Regionale selectiecommissies – met vertegenwoordigers van de VBNE leden – voeren gesprekken met de kandidaten. Het VBNE bestuur benoemt de kandidaten voor vier jaar en draagt hen voor bij de waterschappen.

Samenwerking met terreineigenaren

Een belangrijk onderdeel van het werk van de waterschapsbestuurders natuurterreinen is het onderhouden van goede contacten met de terreineigenaren binnen hun waterschap. Ze stemmen ontwikkelingen binnen het waterschap met elkaar af en brengen zaken die van belang zijn voor natuur en bos onder de aandacht van het waterschapsbestuur. VBNE brengt de waterschapsbestuurders natuurterreinen in contact met de regionale vertegenwoordigers van de VBNE leden.

Actuele water onderwerpen

In de periode 2023-2027 krijgen de waterschapsbestuurders natuurterreinen te maken met diverse actuele water onderwerpen. Bijvoorbeeld de realisatie van de doelen van de Kader Richtlijn Water, het beperken van grondwateronttrekkingen in tijden van droogte en het geven van een concrete invulling aan het principe ‘water en bodem sturend’. VBNE ondersteunt de waterschapsbestuurders natuurterreinen door jaarlijks vier landelijke themabijeenkomsten te organiseren waar de bestuurders kennis en ervaring uitwisselen met elkaar en met de terreineigenaren. In het handboek waterschapsbestuurders natuurterreinen geeft de VBNE tips over de belangrijkste water onderwerpen in de komende periode.

Handboek

Handboek Waterschapsbestuurders natuurterreinen 2023-2027

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Hét e-learningplatform voor medewerkers en vrijwilligers van natuurorganisaties. In korte modules leer je meer over (werken in) de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?