Calamiteiten

In bos- en natuurgebieden kunnen calamiteiten (zoals brand of de gevolgen van een hevige storm) plaatsvinden. Dit kan voor terreineigenaren flinke sociale, juridische of financiële gevolgen hebben. VBNE heeft een aantal adviezen ontwikkeld voor terreineigenaren om de impact van mogelijke calamiteiten te verkleinen.

Natuurbranden

Door de combinatie van klimaatverandering en verdroging neemt het risico op onbeheersbare natuurbranden toe. In veel bos- en natuurgebieden is het noodzakelijk dat terreineigenaren in overleg met de brandweer maatregelen treffen voor natuurbrandpreventie. Het praktijkadvies geeft handvatten om de kans op een onbeheersbare natuurbrand in je terrein te verkleinen. Ook lees je hoe de brandweer een natuurbrand bestrijdt en wat jouw rol is tijdens en na een brand. Tenslotte besteden we aandacht aan hoe je over natuurbranden kan communiceren. Lees meer

Boomveiligheid

Afbrekende takken of omvallende bomen kunnen schade veroorzaken aan mensen of gebouwen. Om te zorgen dat je als terreineigenaar niet aansprakelijk bent voor deze schade, moet je boomveiligheidscontroles uitvoeren in je terrein. Het praktijkadvies geeft inzicht in de aansprakelijkheid van terreineigenaren en beschrijft de werkwijze voor boomveiligheid in bos-en natuurgebieden. Lees meer

Storm, ijzel en sneeuwval

Als terreineigenaar is het belangrijk om voorbereid te zijn op de effecten van stormen, ijzel of sneeuwval in bos- en natuurgebieden. In het praktijkadvies beschrijven we welke zaken je vooraf kunt regelen en wat je kunt doen nadat storm, ijzel of sneeuwval voor problemen heeft gezorgd in je terrein. Lees meer

Explosieven

In bos- en natuurgebieden bestaat nog steeds een kans op het aantreffen van explosieven uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Soms vinden terreineigenaren explosieven tijdens reguliere werkzaamheden. En soms bestaat het vermoeden dat er explosieven kunnen liggen. Het praktijkadvies laat zien wat je in zo’n geval moet doen. Lees meer

Omgaan met pers en media bij calamiteiten

VBNE heeft een praktijkadvies gemaakt dat handvaten biedt voor het communiceren met pers en media (vlak) voor, tijdens en na een calamiteit in bos of natuur. Daarnaast krijgt u tips mee voor de beantwoording van veel gestelde vragen ten tijde van calamiteiten in bos en natuur. Lees meer

Praktijkadvies

VBNE heeft een praktijkadvies gemaakt dat handvaten biedt voor het communiceren met pers en media (vlak) voor, tijdens en na een calamiteit in bos of natuur.

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?