Over ons

Welkom bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De VBNE is op 25 september 2013 opgericht, en heeft zes leden: Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuurnetwerk Gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

Onze ledenorganisaties zetten zich in om bos- en natuurgebieden zo goed mogelijk te beheren en voor de toekomst te behouden. Geen eenvoudige opgave in de huidige tijden van klimaatverandering, stikstofcrisis en maatschappelijke uitdagingen. De passie voor bos en natuur verbindt ons. Gezamenlijk vertegenwoordigen we het overgrote deel van het natuurareaal in Nederland.

Miriam Nienhuis - Directeur VBNE
Miriam Nienhuis – Directeur VBNE

Om bos- en natuurgebieden zo goed mogelijk  voor de toekomst te behouden is goed en professioneel bos- en natuurbeheer noodzakelijk. Door onze krachten te bundelen staan we sterker in het ontwikkelen en delen van kennis en het zorgen voor goede randvoorwaarden voor toekomstbestendig, veilig en professioneel beheer.

Werkvelden

De VBNE is actief op de volgende werkvelden:

 

1. Effectief, uitvoerbaar en betaalbaar beheer

Voor effectief, uitvoerbaar en betaalbaar beheer zijn de juiste randvoorwaarden nodig. De VBNE faciliteert voor de ledenorganisaties diensten die het collectief belang dienen en in gezamenlijkheid effectiever en/of efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan gedragscodes, subsidieregelingen, verkiezing waterschapsbestuurders natuur, maar ook afspraken rondom bestrijding natuurbranden, exoten en de gevolgen van de klimaatveranderingen op bos- en natuur.

2. Veilig, verantwoord en vitaal werken

De VBNE werkt aan kaders waarmee medewerkers en vrijwilligers van bos- en natuurterreineigenaren veilig, verantwoord en vitaal kunnen (blijven) werken. Onderdeel hiervan zijn zaken als Cao-afspraken, arbeidsmarktontwikkelingen, opleiding, arbobeleid en duurzame inzetbaarheid.

3. Kennis en vaardigheden voor vakmanschap

De VBNE werkt aan de vergroting van het vakmanschap van bos- en natuurbeheerders door te investeren in kennis en vaardigheden. Dit doet zij door het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis en kunde onder de ledenorganisaties, waarmee zij hun vak beter kunnen uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van deze kerntaak is de uitvoering van OBN- Natuurkennis en het UPN kennisprogramma.

4. Versterken van de positie van bos- en natuurterreineigenaren

De VBNE-leden vertegenwoordigen samen  het overgrote deel van het natuurareaal in Nederland. Via de VBNE kunnen zij op onderwerpen een sterke gezamenlijke stem voor de natuur laten horen en hun krachten bundelen. De VBNE werkt mee aan het versterken van de positie van bos- en natuurterreineigenaren door het coördineren van gezamenlijke acties ter verbetering van professioneel bos- en natuurbeheer. Zo vertegenwoordigt de VBNE de natuurterreineigenaren bij de overleggen met RVO en LNV over de gedragscodes Bosbeheer en Natuurbeheer.

Jaarrekening VBNE 2022

Agenda

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Verdiepingstraining Begeleiden van groepen vrijwilligers

Training

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?

Foto's:

Mosterdveen: Mark Karsemeijer | Schapen Zwart water Venray: Tineke Camps | Veldwerkplaats Trilvenen: VBNE