OBN Natuurkennis en UPN

Het VBNE bureau coördineert de uitvoering van het kennisnetwerk OBN Natuurkennis en de kennisontwikkeling voor het Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN). Hoe hangen deze programma’s met de VBNE samen?

OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis is een onafhankelijk en innovatief kennisnetwerk waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit.
OBN bestaat uit acht deskundigenteams, georganiseerd per landschapstype, en de expertisegroep Fauna. Het Ministerie van LNV en BIJ12/IPO zijn verantwoordelijk voor de financiering en aansturing van OBN Natuurkennis.

Het OBN team van VBNE, bestaande uit een programmamanager, secretaris en kennisadviseur, coördineert en faciliteert het kennisnetwerk OBN Natuurkennis. 

De doelgroepen van OBN Natuurkennis zijn beleidsmakers, onderzoekers en terreinbeheerders. Daarmee zijn de leden van de VBNE ook een belangrijke doelgroep voor OBN.

Lees meer op natuurkennis.nl 

Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN)

Met het ambitieuze Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN) geeft de overheid een extra impuls aan het herstel van natuurgebieden die te lijden hebben onder stikstof. In 2021 heeft OBN Natuurkennis de opdracht gekregen om naast haar reguliere taken, het onderzoeksdeel van UPN te verzorgen. Dit houdt in dat OBN volgens haar vaste werkwijze onderzoek laat uitvoeren dat gericht is op het Programma Natuur.

OBN team

Sandra Beekmans (programmamanager)
Geert van Duinhoven (adviseur Kennisdelen)
Anke Kappers (programmasecretaris)
Maaike Hoogland (communicatieadviseur)
Marijn Meiler (communicatieadviseur)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?