Home » Nieuws » Minister Van der Wal bezoekt Sallandse Heuvelrug
8 februari 2024

Minister Van der Wal bezoekt Sallandse Heuvelrug

Vandaag ontvingen wij minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof op de Sallandse Heuvelrug, waar zij zich heeft laten informeren over preventie en bestrijding van natuurbranden. We hebben met elkaar gesproken over een integrale aanpak waarbij veiligheid en natuurbeheer hand in hand gaan. De leden van de VBNE pleiten voor een convenant waarmee we, met de brandweer en overheid, gezamenlijk zorgen voor veilige en biodiverse bos- en natuurterreinen.

Door klimaatverandering en verdroging neemt het risico op onbeheersbare natuurbranden toe. Dit kan grote economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen hebben. Natuurbrandpreventie is een belangrijk onderdeel van het werk van bos- en natuurterreinbeheerders.
De minister heeft zich laten informeren over wat bos- en natuurbeheerders al doen om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen. Wij staan voor een integrale aanpak, waarbij veiligheid en natuurkwaliteit hand in hand gaan, zoals het omvormen van naaldbossen naar gemengde bossen, en het vernatten van verdroogde terreinen. In samenwerking met de brandweer kijken we ook naar bereikbaarheid, berijdbare paden en bluswatervoorzieningen.

Minister van der Wal: “In Nederland zal de kans op onbeheersbare natuurbranden de komende decennia toenemen. De urgentie om hier voortvarend mee aan de slag te gaan is groot. Als brandweer en natuurbeheerders samen zoeken naar de balans tussen veiligheid en het behalen van natuurdoelen, dan maken we de grote stap voorwaarts die nodig is. De gebieden waar deze samenwerking al goed verloopt, zijn mooie projecten om van te leren.”

De VBNE pleit samen met haar ledenorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Federatie Particulier Erfgoed, Rijksvastgoedbedrijf en Natuur Netwerk Gemeenten) voor een landelijk convenant, waarmee terreineigenaren samen met de brandweer en overheid zorgen voor veilige en biodiverse bos- en natuurterreinen.

Het bezoek van de minister is een voorbereiding op een bestuurlijke bijeenkomst in april.