X
Liesbeth de Kort
Adviseur van het Plein van de professionals
06-31978589

Liesbeth de Kort is adviseur van het plein van de professionals. Ze vervult de rol van secretaris voor het sociaal overleg bos en natuur, bij de totstandkoming van de cao bos en natuur en het Colland activiteitenplan Bos en Natuur. Daarnaast is zij programmamanager bij de realisatie van het activiteitenplan Bos en natuur en adviseert, ondersteunt en coördineert zij de activiteiten en projecten die de werkgroepen op het plein van de professionals uitvoeren. De onderwerpen liggen op het terrein van arbo en veiligheid, onderwijs, opleiding en ontwikkeling, inzet van vrijwilligers.

Liesbeth krijgt vooral energie van het vervullen van een verbindende en coördinerende rol die zij als adviseur vervult. Door realisatie van goede samenwerking in de werkgroepen en met andere betrokkenen, kunnen voor de sector mooie en breed gedragen resultaten worden neergezet. E-learning platform Leer je Groen, het Nederlands kettingzaagcertificaat, trainingen voor vrijwilligerscoördinatoren van alle leden en de grote hoeveelheid beschikbare arboproducten zijn daar voorbeelden van.