Home » Nieuws » Formulieren vaststelling subsidieregeling Groene BOA 2023 beschikbaar
5 april 2024

Formulieren vaststelling subsidieregeling Groene BOA 2023 beschikbaar

Zoals reeds eerder vermeld geldt voor de werkgevers die subsidie in 2023 hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand geldt dat zij uiterlijk 1 mei 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten indienen. De manier waarop de verantwoording moet gebeuren hangt af van de hoogte van de ontvangen subsidie en is in de toekenningsbeschikking te vinden. Klik hier voor de vaststellingsformulieren.

Vragen? Mail gerust naar subsidieportaal@minjenv.nl.

Foto’s:

Wilfred Sollie – Sportvisserij Oost-Nederland