Home » Nationale bossenstrategie

Nationale bossenstrategie

De VBNE, Unie van Bosgroepen en Avih (Algemene Vereniging Inlands Hout) hebben in deze handreiking begin 2022 advies uitgebracht aan het ministerie van LNV en het IPO voor de Nationale Bossenstrategie.

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, de Unie van Bosgroepen en de Algemene Vereniging Inlands Hout, geadviseerd door Wageningen University and Research, hebben zich verenigd om gezamenlijk voorstellen te doen. Deze handreiking is begin 2022 aangeboden aan het ministerie van LNV en het IPO voor de Nationale Bossenstrategie.

Onze uitgangspunten zijn:

Het Nederlandse bos is waardevol en van toenemend maatschappelijk belang, maar het staat tegelijkertijd sterk onder druk. Onze bossen zijn multifunctioneel, maar niet alles kan overal; diversiteit aan eigendom biedt kansen voor maatwerk.

We doen verschillende voorstellen, onder andere over het voorkomen van ontbossing, het versterken van de biodiversiteit en het stimuleren van een duurzame houtketen. Met aandacht voor wat de sector zelf kan doen en waar we de overheid bij nodig hebben. Om alle doelen uit de Bossenstrategie daadwerkelijk te realiseren is een goed uitvoeringsprogramma nodig, met aandacht voor een robuuste financiering van de maatregelen en een goede kennisbasis.

Vraag of suggestie? Stuur een mail

of neem direct contact op met een van onze medewerkers.

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)

Meer onderzoek naar natuur

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!