Home » Juridische verkenning verdrogings- en droogte instrumentarium

Juridische verkenning verdrogings- en droogte instrumentarium

Cover Juridische verkenning verdrogings- en droogteinstrumentarium
Veel Nederlandse natuurgebieden zijn verdroogd als gevolg van een structurele verlaging van de natuurlijke grondwaterstand. In dit rapport wordt de vraag beantwoord welke juridische instrumenten er zijn om grondwater langer vast te houden, het niet zomaar te onttrekken en de kwaliteit ervan zo weinig mogelijk te bedreigen.

Veel Nederlandse natuurgebieden zijn (vaak al erg lang) verdroogd als gevolg van een structurele verlaging van de natuurlijke grondwaterstand. Naast natuurlijke oorzaken (perioden van extreme droogte) liggen hier vooral continu plaatsvindende activiteiten van de mens aan ten grondslag. In verschillende gevallen leiden deze grondwaterstandbeïnvloedende activiteiten tot verdrogingsschade aan natuurgebieden.

In dit rapport wordt de vraag beantwoord welke juridische instrumenten er zijn om grondwater langer vast te houden, het niet zomaar te onttrekken (anders dan voor hoogwaardige doeleinden) en de kwaliteit ervan zo weinig mogelijk te bedreigen. Daarbij is het van belang om in tijden van schaarste (perioden van droogte) instrumenten te hebben om zo zuinig mogelijk met het alsdan beschikbare grondwater om te gaan.

Voor ‘waterschapsbestuurders natuurterreinen’ is dit de basis voor besprekingen met het algemene en dagelijks bestuur van het waterschap.

Nov 2021
Juridische verkenning uitgevoerd door Sterk Consulting, in opdracht van VBNE

 

Vraag of suggestie? Stuur een mail

of neem direct contact op met een van onze medewerkers.

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)

Meer onderzoek naar natuur

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!