Home » Gedragscode soortenbescherming Natuurbeheer

Gedragscode soortenbescherming Natuurbeheer

In deze gedragscode lees je welke natuurbeheerwerkzaamheden onder de gedragscode vallen en welke maatregelen je moet treffen om soorten te beschermen die onder de Wet natuurbescherming vallen.

In de gedragscode lees je welke natuurbeheerwerkzaamheden onder de gedragscode vallen en welke maatregelen je moet treffen om soorten te beschermen die onder de Wet natuurbescherming vallen. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.

Geldigheid

De gedragscode soortenbescherming natuurbeheer is in 2021 verlopen. Er is nog geen nieuwe gedragscode.

Meer informatie

Lees meer over deze gedragscode op Gedragscode soortenbescherming Natuurbeheer

Vraag of suggestie? Stuur een mail

of neem direct contact op met een van onze medewerkers.

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)

Meer onderzoek naar natuur

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!