Home » Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer

Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer

Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022 cover
In de gedragscode lees je welke bosbeheerwerkzaamheden onder de gedragscode vallen en welke maatregelen je moet treffen om soorten te beschermen die onder de Wet natuurbescherming vallen.

In de gedragscode lees je welke bosbeheerwerkzaamheden onder de gedragscode vallen en welke maatregelen je moet treffen om soorten te beschermen die onder de Wet natuurbescherming vallen. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.

Geldigheid

Per 31 augustus 2022 is de nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer geldig. Deze vervangt de oude Gedragscode bosbeheer 2010-2017 die geldig was tot 1 juli 2022.

Meer informatie

Lees meer over deze gedragscode op Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer
Kijk ook bij het Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer

Vraag of suggestie? Stuur een mail

of neem direct contact op met een van onze medewerkers.

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)

Meer onderzoek naar natuur

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!