Home » De waarde van natuur voor de watervoorziening

De waarde van natuur voor de watervoorziening

In bos- en natuurgebieden kan veel en schoon water infiltreren in de bodem. De precieze waarde van deze ecosysteemdienst is door terreineigenaren en beleidsmakers moeilijk in te schatten. In dit rapport door KWR, in opdracht van VBNE, wordt de waarde van natuur voor de drinkwatervoorziening in beeld gebracht.

In bos- en natuurgebieden kan veel en schoon water infiltreren in de bodem. De bodem is vaak onverhard en terreineigenaren gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. De bodem zuivert dit water, waardoor er minder kosten gemaakt hoeven worden voor waterzuivering. De precieze waarde van deze ecosysteemdienst is door terreineigenaren en beleidsmakers moeilijk in te schatten. Dat ligt enerzijds aan het verborgen karakter: grondwater is niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld waterberging. Anderzijds bepaalt een groot aantal variabelen de omvang van de waterlevering, zoals het begroeiingstype en de eigenschappen van de ondergrond.

In dit rapport door KWR, in opdracht van VBNE, wordt de waarde van natuur voor de drinkwatervoorziening in beeld gebracht.

Vraag of suggestie? Stuur een mail

of neem direct contact op met een van onze medewerkers.

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)

Meer onderzoek naar natuur

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!