Home » Bescherming houtopstanden

Bescherming houtopstanden

Cover Notitie houtopstanden
Houtopstanden zijn op basis van nationale wetgeving en beleid beschermd. De oppervlakte, locatie van een houtopstand en het type begroeiing bepalen welke bestuurslaag bevoegd is bepaalde regels te stellen. Deze notitie gaat in op de wettelijke bescherming van houtopstanden.

Houtopstanden zijn op basis van nationale wetgeving en beleid beschermd, waarbij de verschillende bevoegdheden voor het stellen van regels bij het Rijk (de Minister van L.N.V.,) provincies en gemeenten zijn gelegd. De oppervlakte, de locatie van een houtopstand en het type begroeiing bepalen welke bestuurslaag bevoegd is bepaalde regels te stellen.

Deze notitie gaat in op de wettelijke bescherming van houtopstanden in Nederland zoals geregeld in de Wet natuurbescherming. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de invoering van de Omgevingswet en de veranderingen die dit met zich meebrengt op dit vlak.

Vraag of suggestie? Stuur een mail

of neem direct contact op met een van onze medewerkers.

Altijd op de hoogte?
Het laatste nieuws lees je in onze nieuwsbrief

Naam(Vereist)

Meer onderzoek naar natuur

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuur. Lees meer 

Leren op je eigen moment en op je eigen plek? Kies voor e-learning!

Leer je groen is hét e-learning platform voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in bos, natuur en landschap!