Dit privacybeleid beschrijft het beleid van VBNE, Princenhof Park 7, Driebergen, e-mail: info@vbne.nl, telefoon: +31 (0)343 745 250 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website ( vbne.nl ) gebruikt. (de “Service”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u de Service niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Service van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Hoe we uw informatie gebruiken

VBNE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VBNE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op onze website verstrekt. VBNE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

VBNE gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met u in het kader van organisatie en administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Het organiseren van activiteiten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

 

Met wie we uw informatie delen

 • VBNE kan uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
  We eisen van deze derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.
 • VBNE kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op VBNE rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
 • VBNE heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

 

Uw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u ons een bericht via info@vbne.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door een bericht te sturen naar info@vbne.nl.
Houd er rekening mee dat indien u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.


Cookies

Meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën vindt u in ons Cookiebeleid.


Beveiliging

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Koppelingen naar derden & gebruik van uw gegevens

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten / functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij VBNE, Princenhof Park 7, Driebergen via e-mail info@vbne.nl. Wij zullen uw bericht met zorg behandelen, volgens de toepasselijke wetgeving.