Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Natuurnetwerk Gemeenten

Veel gemeenten zijn in het bezit van mooie bos- en natuurgebieden. Echte pareltjes voor uw gemeente, haar inwoners en toeristen die uw gemeente bezoeken maar u moet ze ook beheren! Dan is het fijn samen te werken met andere partijen die ook met soortgelijke onderwerpen bezig zijn. Het Natuurnetwerk Gemeenten kan u daarbij helpen.

Professioneel beheer van gemeentelijke bos- en natuurterreinen

Het Natuurnetwerk Gemeenten is dé vereniging in Nederland voor gemeentelijke bos- en natuurterreineigenaren. In deze vereniging werken gemeenten samen rondom het professioneel beheer van gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Het Natuurnetwerk Gemeenten deelt kennis en ervaringen door jaarlijkse activiteiten specifiek voor gemeentelijke beheerders. 

Voorbeelden hiervan zijn het delen van kennis en ervaringen over natuurwetgeving, bosbeheer, juridische aansprakelijkheid en omgang met plaagsoorten. Maar ook samen optrekken in de uitvoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord en werken aan klimaatslim bosbeheer.  

Bestuur NNG

In het bestuur van het Natuurnetwerk Gemeenten zijn de gemeente Nunspeet, Venray, Bergen (L), Ommen en Bergeijk vertegenwoordigd. Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats.

VBNE

De vereniging is lid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Binnen het Natuurnetwerk Gemeenten en met andere terreinbeheerders binnen VBNE-verband kunnen gemeenten veel van elkaar leren op het gebied van innovaties in het bosbeheer, inzet vrijwilligers in het beheer, handhaving, opleidingen, specifiek gemeentelijk beleid inzake boseigendom en – beheer en tal van andere zaken.  

Aangesloten bij Natuurnetwerk Gemeenten

Momenteel zijn 36 gemeenten lid, die gezamenlijk iets meer dan 25.000 hectare aan bos- en natuurterreinen in eigendom hebben. In totaal hebben alle gemeenten in Nederland 50.000 hectare bos- en natuurterrein in eigendom. 

Wilt u lid worden van het Natuurnetwerk Gemeenten?

Als lid van het Natuurnetwerk Gemeenten blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van bos- en natuurbeheer. U kunt gratis deelnemen aan werkschuurbijeenkomsten waar u in gesprek kunt gaan met collega-terreinbeheerders over onderwerpen uit het dagelijks beheer. Daarnaast kunt u met korting deelnemen aan de veldwerkplaatsen, met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over uiteenlopende onderwerpen als bosbeheer en water- en landschapsbeheer. En belangrijker nog: deelname aan het Natuurnetwerk Gemeenten maakt het voor u mogelijk om samen op te trekken met andere gemeenten en terreinbeheerders om de maatschappelijke waarde van bos- en natuurterreinen voor het voetlicht te brengen om zodoende het professioneel beheer van deze gebieden te blijven uitvoeren.

Als uw gemeente bos- en of natuurgebieden in bezit heeft en beheert, dan kunt u lid worden van het Natuurwerk Gemeenten. 

Neem dan contact op met:
Drs. A. Splinter, wethouder gemeente Bergen(L)
E a.splinter@bergen.nl

Foto's:

Nunspeet Mosterdveen - Mark Karsemeijer | Zwartwater Venray - Tineke Camps | Dorpsbos Dronten - Dick van der Graaf