Home » Nieuws » Nieuwe opstanden in de Rassenlijst Bomen
30 april 2024

Nieuwe opstanden in de Rassenlijst Bomen

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadbronnen voor in de Rassenlijst Bomen. In 2023 zijn in de Rassenlijst Bomen 2 nieuwe opstanden en 2 zaadgaarden opgenomen. Het gaat om twee ‘Selectie’ opstanden van gewone els en zwarte walnoot. Selectieopstanden worden geselecteerd op basis van goede bosbouwkundige eigenschappen, zoals goede groei, doorgaande spil, fijne betakking en vitaliteit.

Voor zwarte walnoot is dit de tweede zaadopstand op de Rassenlijst. De zwarte walnoot is een soort met belangrijke eigenschappen voor de bosbouw en het klimaat. Verwacht wordt dat de vraag naar plantsoen van deze soort de komende jaren zal toenemen. Naast zwarte walnoot is de gewone els ook uitgebreid. Vanouds wordt de gewone els gebruikt als natuurlijke begroeiing langs waterkanten. De soort wordt ook veelvuldig aangeplant voor bosbouwkundige (vulboomsoort) doeleinden.
Daarnaast zijn er twee nieuwe zaadgaarden van winterlinde en haagbeuk toegevoegd (categorie ‘gekeurd’). Voor deze soorten zijn dit de eerste zaadgaarden in Nederland. Het doel van deze zaadgaarden is de productie van genetisch hoogwaardig teeltmateriaal. De zaadgaarden zijn een gedeeltelijke kopie van de Duitse zaadgaard Roddergrube (Noordrijn-Westfalen). De oorspronkelijke individuen zijn visueel geselecteerd op bosbouwkundige kwaliteiten, aangepastheid en gezondheid. Het oorsprongsgebied van deze individuen komt qua klimatologische en ecologische omstandigheden overeen met Nederland.
Ken je hoogwaardige bosopstanden of laanbeplantingen in je omgeving of daarbuiten, meld ze dan aan via het aanmeldformulier op de website.