Home » Nieuws » Factsheet over ratelpopulier (Populus tremulus)
30 april 2024

Factsheet over ratelpopulier (Populus tremulus)

De afgelopen jaren zijn er vanuit de gereedschapskist Klimaatslim bos en natuurbeheer regelmatig factsheets geupload van interessante aanvullende boomsoorten voor revitalisering van bossen. Dit keer aandacht voor de ratelpopulier (Populus tremula)!

De ratelpopulier, ook wel esp genoemd, is na grove den de meest verspreide boomsoort ter wereld. Ook in Nederland is de soort inheems. Het is een pionierboomsoort bij uitstek, die in rap tempo open plekken kan koloniseren. Ratelpopulier komt voor in gemengde loofbossen, maar ook als mengboomsoort in dennenbossen.

De ratelpopulier levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en heeft goed verterend strooisel. Het is de meest droogtetolerante populierensoort. Ratelpopulieren staan bekend om hun worteluitlopers, waarmee ze zeker op rijkere gronden tijdelijk kunnen domineren. De kroon laat wel veel licht door zodat ook andere boomsoorten kansen krijgen.
Aan de slag met de ratelpopulier? Doe dat dan op kleine schaal, om te checken hoe de soort het doet in jouw specifieke situatie. Leg ook goed vast welke herkomsten je gebruikt en vergeet niet om je ervaringen in te dienen bij het Boomsoortenportaal!

Naar de factsheets op Gereedschapskist Klimaatslim bos en natuurbeheer