Veilig werken op hoogte

Of je nu op een ladder staat, een boom in klimt of een hoogwerker gebruikt: werken op hoogte brengt altijd extra gevaren met zich mee. Diverse Arbo-infobladen helpen je de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen bij werken op hoogte in het algemeen en bij specifieke werkzaamheden.

Veilig werken op hoogte, algemeen

Stel bij werken op hoogte vooraf de risico’s en de veiligste werkwijze vast. In het Arbo-infoblad 4 Veilig werken op hoogte lees je hoe je dat doet en hoe je tijdens de klus veilig en stabiel kunt werken.

Veilig werken met hoogwerker

Obstakels, mogelijkheid tot vallen en vallend hout zijn enkele risico’s die komen kijken bij het werken met de hoogwerker. Het Arbo-infoblad 5 Veilig werken met de hoogwerker helpt je goed voorbereid aan de slag te gaan.

Veilig werken met de ladder

Op ladders werken is relatief gevaarlijk werk. De inspectie controleert hier stevig op en de wettelijke regels zijn streng. In Arbo-infoblad 6 Veilig werken met de ladder kun je lezen hoe je de ladder stabiel plaatst en op een veilige manier gebruikt en in welke situaties je een positioneringsgordel gebruikt.

Veilig snoeien hoogstamfruitbomen

Bij het snoeien van hoogstamfruitbomen wordt vaak op hoogte gewerkt, wat – naast ‘normale’ risico’s bij zagen en knippen van takken- het risico op vallen met zich meebrengt. Het Veiligheidsinstructieblad 6 Snoeien hoogstamfruit helpt dit werk veilig te doen.

Veilig plaatsen en controleren van nestkasten

Nestkasten plaatsen en controleren gebeurt meestal met behulp van ladders. Dat brengt verschillende risico’s met zich mee. Verklein met dit Arbo-infoblad 7 Veilig plaatsen en controleren van nestkasten de risico’s bij het werken met nestkasten door de benodigde hulpmiddelen te beoordelen, je te beschermen tegen vallen en het werk goed te organiseren.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

In het e-learningplatform Leer je Groen kan je meerdere modules volgen over veilige werken in de natuur. 

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?