Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen treft men vooral in eikenlanen, alleenstaande bomen en parken buiten natuurgebieden, maar in toenemende mate ook aan de randen van bos en natuurgebieden. De brandhaartjes van deze rups kunnen bij mensen allerlei gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie, jeuk en blaasjes. In zeldzame ernstige gevallen gaat het om allergische reacties en ontstekingen van bijvoorbeeld slijmvliezen of longen.

Brandharen

De eikenprocessierups is een nachtvlinder waarvan vooral de harige rups bekend is. Vanaf het derde larvestadium (hij heeft er zes) krijgt de rups brandharen die bij de mens bij (huid)contact irritatie kunnen opwekken. De haren verspreiden zich na vervelling soms ver buiten het nest. Overlast vindt doorgaans plaats van half mei tot eind september, maar oude nesten of verspreide brandharen kunnen nog lang daarna overlast geven.

Preventie

Wat kun je doen om te voorkomen dat je last krijgt van de brandharen:

  • Check vóór de werkzaamheden de omgeving op aanwezigheid van rupsen en nesten
  • Stel werkzaamheden indien mogelijk uit bij aanwezigheid van een nest
  • Voer geen werkzaamheden uit binnen 20 meter afstand van een boom met nest. Dit geldt ook voor maaiwerkzaamheden
  • Draag in de buurt van nesten een wegwerpoveral, veiligheidsbril en P3-masker.
  • Let bij snoeiwerkzaamheden extra op klimop, hierin kunnen oude nesten zitten.

Dit zijn enkele van de vele tips die je kunt vinden in deze flyer van Stigas.

Leidraad Beheersing Eikenprocessierups

Beheerders die te maken krijgen met de eikenprocessierups op hun terrein kunnen gebruikmaken van Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De leidraad geschreven door experts van Kenniscentrum eikenprocessierups, met medewerking van onder andere de VBNE. De leidraad geeft actuele informatie over alle aspecten van de eikenprocessierups en de beheersing ervan, met als doel de overlast op een zo effectief en natuurvriendelijke manier te verminderen. Doelgroepen zijn de terreineigenaren, -beheerders en uitvoerende groenbedrijven. 
De VBNE heeft ook een praktijkadvies uitgegeven over bestrijding, communicatie en aansprakelijkheid bij de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. 

Praktijkadvies Eikenprocessierups

Lees meer over bestrijding, communicatie en aansprakelijkheid bij de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in bos- en natuurterreinen.  

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Volg de module Ziekte en allergiën na beten of steken op Leer je Groen.
Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als medewerker of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. 

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?