Home » Agenda items » Ecologische eisen en water bodem sturend voor Laag-Nederland
25 april 2024

Ecologische eisen en water bodem sturend voor Laag-Nederland

Hoe maken we de ecologie in Laag-Nederland bestendig tegen stressoren van de toekomst: Welke ecologische eisen kunnen meegegeven worden water bodem sturend?

We zien veel nieuwe factoren die de aquatische ecologie beïnvloeden: droogval en wateroverlast, stijging van de zeespiegel en grotere zoutinvloeden, vasthouden van zoet water voor droge tijden. Met Water Bodem Sturend zijn richting gevende keuzes gemaakt. Maar ecologie is hierin niet direct betrokken. Wat betekenen die keuzes voor de ecologie? Of moeten we ook juist vanuit ecologie nog extra richting geven. De WEW themadag wil hierop een antwoord geven en zo nodig punten meegeven aan Water en Bodem Sturend.

Themadag georganiseerd door de werkgroep Ecologisch Waterbeheer.

Soort activiteit:

Praktische informatie:

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?

Heb je vragen over:
"Ecologische eisen en water bodem sturend voor Laag-Nederland"
Neem dan contact met ons op!