Home » Agenda items » Een gezonde bosgroeiplaats
14 maart 2024

Een gezonde bosgroeiplaats

Een gezonde bosgroeiplaats is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig en vitaal bos. Bij een gezonde bosgroeiplaats is sprake van een bosbodem met een mineralen- en waterhuishouding passend bij de potentie. Om de perspectieven voor het revitaliseren van bosgroeiplaatsen op de hogere zandgronden in beeld te brengen, hebben de Bosgroepen al hun kennis over bodems en toepassen van mogelijke maatregelen voor herstel recent bijeengebracht. Tijdens deze veldwerkplaats wordt het onderzoek hiernaar toegelicht waarbij de beslisboom revitaliseren bosgroeiplaats centraal staat. ’s Middags gaan deelnemers in het veld zelf aan het werk om een diagnose van de bosgroeiplaats te stellen. Van harte welkom op deze veldwerkplaats!

 

Sprekers

– Harm Smeenge (Bosgroepen)
– Leon van den Berg (Bosgroepen)
– Ariet Kieskamp (Bosgroepen)
– Pieter Westerhof (Bosgroepen)

 

Programma

9:30: inloop
10:00-12:00 presentaties
12:00: vragen
12:30: lunch
13:15: excursie
16:00: afsluiting in het veld
16:45: einde

Soort activiteit:

Praktische informatie:

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?

Heb je vragen over:
"Een gezonde bosgroeiplaats"
Neem dan contact met ons op!